26/08/2022

avto-moto novosti in zanimivi prispevki

Globalizacija sveta, v kateri se odstranjujejo ovire med jeziki in kulturami, prinaša s seboj tudi vse manj razumevanja za stvarne meje, torej tiste, ki jih ustvarjata prostor in čas. Te meje presega logistika, ki že od velikega razmaha globalizacije in trgovskega ter drugih načinov povezovanja sveta, na hiter in varen način povezuje tudi sama. Ob misli na globalizacijo pa jo kljub temu marsikdo zanemari oziroma je sploh ne omenja. Globalizacijo imajo za povezovanje, ki ga je ustvaril ter moderniziral predvsem svetovni splet. Prav – a če preko spleta naročimo izdelek s Kitajske, je za njegovo dostavo potrebna prav logistika, mar ne?

Logistika, ki presega meje časovnih pasov, državnih mej in kontinentov, se zdi marsikomu popolnoma samoumevna. Za kako pestro dejavnost gre, se marsikdo niti zaveda ne. Ravno tako ne vedo, na kako moderni tehnologiji temelji, na koliko človeškega znanja, ter predvsem na koliko prilagodljivosti in sodelovanja. Če bi logistika ne potekala z roko v roki, če bi se tako kot politika in nekatera druga področja delovanja ukvarjala z različnostmi v prepričanjih, kulturah in veri, lahko verjamete, da bi se svet hitro ustavil.

Transport

Prav zaradi tega je logistika dejavnost povezovanja in prilagajanja, vendar ob močni tehnični podpori in na podlagi precej dobro urejene zakonodaje in predpisov, ki jih uravnavajo predvsem mednarodni dogovori. Prevoz blaga, njegovo skladiščenje ter seveda tudi prevoz ljudi v današnjih časih ne bi mogli učinkovito potekati brez sodobnih tehnologij, ki omogočajo enostavnejšo organizacijo ter sledenje pravilom in normam. Logistika namreč že zelo dolgo ni posel, v katerem bi obstajali preprosti načini dela, pa četudi se tako zdi marsikateremu zunanjemu opazovalcu, ki ne pozna dela transportnih podjetij oziroma dela špediterjev. Povezovati svet tako, da prepelješ tovor z enega na drug konec sveta, ni pot, ki poteka po ravni črti od točke A do točke B – logistika je bolj pot od točke A do točke Ž, pod pogoji od P1 do P100 in ob variacijah od V1 do V100. Sicer pa ni nikoli veljalo, da je povezovanje sveta enostavno, kajne?

Transport